http://ovaska2019.fi/
kuinka kauan kestää rahansiirto
kuinka monta dinosaurus lajia tunnetaan
katsomo joensuu
kuinka paljon lihasta vuodessa
kuinka paljon öljyä mankiin
Koulutus ja osaaminen

Lue lisää

Liikenne

Lue lisää

Hyvinvointi ja talous

Lue lisää

Opinnäytteiden kirjoittaminen, lyhyt oppimäärä

johdanto – tietoperusta – menetelmät ja aineisto – tulokset – pohdinta ja päätelmät. Toiminnallinen työ ja hankeraportti ovat käytäntöön sidottuja opinnäytetöitä. Työssä ei ole välttämättä ollenkaan kirjoitettua tietoperustaa, vaan se voidaan liittää työhön liitteeksi.

Opinnäytetyö ja kirjoitusohjeet

Vaikka osalla kirjoittajista on tapana kirjoittaa johdanto useiden sivujen pituiseksi, 1/2-2 sivun mittainen lyhyt johdanto on yleensä suositeltavampi. Liian pitkä johdanto kannattaakin pilkkoa johdannon ohella esimerkiksi aiheen taustaa tai historiaa käsitteleväksi luvuksi.

Kiinnostava johdanto — Vartiotornin VERKKOKIRJASTO

Päätä, kuinka herätät keskustelua. Tähän sinun pitäisi käyttää suurin osa oppiaiheen ajasta, sillä osallistujat oppivat oppeja ja periaatteita parhaiten osallistuessaan niitä koskevaan keskusteluun. Kertaa tämän kirjan sivuilta X–XI ehdotukset siitä, kuinka johdetaan kohottavaa keskustelua.

4.2.2 Johdanto-osa | Opinnäytetyön raportointi

Johdanto orientoi lukijan opinnäytetyön aiheeseen ja virittää lukijan kiinnostuksen. Johdannossa kuvataan aiheen valinnan tausta, näkökulma ja perustelut, voidaan mainita aikaisempia tutkimuksia, rajataan tutkittava alue, esitellään toimeksiantaja sekä muotoillaan tehtävä ja tavoite.

B JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN

daan kirjoittaa muotoon Valon ja aineen vuorovaikutuksen klassisessa kuvauksessa on oleellista se kuinka varaukset voivat "liikkua" aineessa, parametrit k ja m edellä. Siitä määräytyvät sekä optiset vakiot että absorptio-ominaisuudet. Sijoittamalla saatu polarisaation lauseke aaltoyhtälöön (2.65)

Esseen aloitus, lopetus ja otsikointi | klassikkopaletti

kuinka kirjoittaa johdanto

Juu, tuota Eco:n ajatusta seuraillen: johdanto kannattaa kirjoittaa lopulliseen ja valmiiseen muotoonsa vasta viimeisenä, siis vasta kun muu työ on tehty. TOki alustavan johdannon voi kirjoittaa, ja sitä voi sitten käyttää apuna työtään kirjoittaessa. Silti, johdanto valmiiksi vasta kun muu työ on jo ntehty.

tutkielma-> JOHDANTO! - Yleistä opiskelusta - Suomi24 Keskustelut

Johdanto. Johdanto. Sonic Pi on avoimeen lähdekoodiin perustuva ohjelmointiympäristö, joka yhdistää saumattomasti tekstipohjaisen koodauksen ja elektronisen musiikin reaaliaikaisen tuottamisen. Sen avulla on helppo tutustua ohjelmoinnin perusajatuksiin ja se sopiikin erinomaisesti ohjelmoinnin perusopetuksen työkaluksi.

Tutkielman johdanto - helsinki.fi

Tutkielman johdanto. Johdanto on työn tärkein yksittäinen osa. Se paljastaa tekijästä kolme tärkeätä asiaa; ensiksikin sen, onko tekijä osannut asettaa tutkimuksensa lähtökohdaksi kiinnostavan tutkimuksellisen kysymyksen ja muotoilla siitä tutkimusongelman. Toiseksi johdanto paljastaa, kuinka tekijä ymmärtää tutkimuksen ja

Kuinka Kirjoittaa Johdanto - Image Results

ALOITUS Esseen aloitus vangitsee lukijan mielenkiinnon, selvittää, mitä essee tarjoaa lukijalle sekä kertoo jotain koko tekstistä - sen aiheesta ja tyylistä.

Johdanto - Ohjelmoinnin MOOC 2019

kuinka kirjoittaa johdanto

Vältä siis toistoa. Raportin pääosien (johdanto, menetelmät, tulokset, johtopäätökset) välillä voi olla jonkin verran toistoa, koska kaikki lukijat eivät lue koko raporttia. Yhden osion (esim. johdannon) sisällä ei tarvitse toistaa samaa asiaa. Kerran kirjoitettu on kirjoitettu. Vältä toistoa – huomaa kuinka ärsyttävää se on.

Johdanto - sonic-pi.mehackit.org

Vinkkejä oppimispäiväkirjan kirjoittamiseen. Oppimispäiväkirja on oppimismuoto (ja joskus oppimisen arvioinnin muoto), jossa opiskelija kirjoittaa kurssin/luentojen aihepiiristä kirjoitelmia, analysoiden oppimaansa ja pohtien keskeisten käsitteiden merkitystä.

Raportin kirjoitusohjeet — Jyväskylän yliopisto

Johdanto Koko ajan jossain päin maailmaa pauhaa pyörremyrsky, joka kenties riepottelee taloja, nostaa ne korkeuksiin ja antaa niiden sitten tippua alas pelkkänä kasana roskaa. Pyörremyrskyt ovat rajuja, ja vaikka olen niistä kiinnostunut en haluaisi joutua voimakkaan sellaisen tielle. Ne eivät väistä. Pyörremyrskyt ovat kiinnostava aihe.

Ilmoittaudu mukaan

Lahjoita kampanjaan

Ota yhteyttä